Blog

Bijles door leerproblemenBijles door Leerproblemen?

Een deel van alle studiehulpaanvragen, is het gevolg van een leerachterstand door verhuizing, ziekte, echtscheiding, overlijden en dergelijke zaken. Studiehulp wordt echter ook ingeschakeld bij leerproblemen als concentratie- en geheugenproblemen, dyslexie, dyscalculie en faalangst, die net zomin tot leerachterstanden of onderpresteren kunnen leiden.

Leerachterstand voorkomen

Om uitval van een leerling te voorkomen, is het zaak tijdig studiehulp in te schakelen. Te denken valt aan individuele bijles, huiswerkbegeleiding of remedial teaching. Gelukkig hebben scholen hiervoor veelal voorzieningen getroffen. Zij hebben dan zelf remedial teachers, orthopedagogen en leerlingbegeleiders in huis. Dit is echter niet altijd het gevel. Ouders zullen dan zelf exterene studiehulp moeten zoeken.

Zelf studiehulp inschakelen

Heeft uw zoon of dochter een leerachterstand opgelopen? Of heeft hij/zij moeite met het begrijpen van de leerstof? Denkt u studiehulp nodig te hebben voor uw kind? Speciaal voor u is er Bestebijles.com. Met deze vergelijkingstool vindt u snel en eerlijk de studiehulp en begeleider die het beste bij uw kind passen. Aan huis of in de buurt.

Zelf aan de slag

Wist u dat u zelf ook veel kunt betekenen voor uw zoon of dochter als het gaat om helpen met de lastige vakken, alle so's en proefwerken? Leest u hier wat u zelf kunt doen.

BijlesXtra wenst u veel succes bij het vinden van de juiste studiehulp!

 

© BijlesXtra

Image by Freepik.com