Blog

Reken jezelf naar de Rekentoets

 Brr…. zie jij ook op tegen de centrale Rekentoets? Ook bang dat je rekenkennis is weggezakt? Of dat je rekenvaardigheden te kort schieten? En waaróm moet jij eigenlijk een rekentoets doen?

Middelbare school

Omdat veel leerlingen moeite hebben met rekenen, heeft de overheid 'rekenniveaus' ingevoerd. Door middel van rekenoetsen kan jouw school zien of jij het vereiste rekenniveau beheerst. Het vereiste basisniveau voor vmbo is: VMBO 2 F en voor havo/vwo: HAVO/VWO 3 F.

Gelukkig besteden de meeste scholen tegenwoordig veel aandacht in de wiskunde- of mentorles aan rekenvaardigheid, vaak met oefentoetsen. Meestal is dat voldoende, maar helaas niet altijd. Kijk dan snel hieronder bij 'Wat kun jij zelf?'.

MBO/PABO

Bij veel MBO-scholen moet je een toelatingstoets Taal en/of Rekenen afleggen. Hiervoor moet je slagen als je geaccepteerd wilt worden voor de opleiding van je keuze. En ieder jaar moet je er weer examen in doen. Het vereiste rekenniveau voor 1,2, 3 MBO is 2F en voor 4 MBO is dat 3F.

Als je leraar basisschool wilt worden, doe een aparte rekentoets in het eerste jaar van de PABO.  Dat is logisch, want men wil zeker weten dat degene die kinderen de Nederlandse taal moet leren, zelf wel goed kan rekenen! Het vereiste rekenniveau voor het HBO is 3F.

Wat kun jij zelf?

Als jij altijd goed meegedaan hebt met rekenen op de basisschool en middelbare school (onderbouw), dan hoef jij je niet druk te maken over de Rekentoets. Zie jij toch tegen de Rekentoets op? Dan is er goed nieuws! Wij hebben alle rekensites voor jou gebundeld. Leer ook beter rekenen en reken jezelf glansrijk naar de Rekentoets. Veel succes!

   Rekenen & Rekentoets

 

© BijlesXtra