Blog

Bijles door leerproblemen

Bijles door leerproblemen?

Een aanzienlijk deel van de studiehulpaanvragen, is het gevolg van een leerachterstand door verhuizing, ziekte, overlijden van dierbaren, uitval van lessen en leraren en dergelijke zaken. Studiehulp wordt echter ook ingeschakeld bij leerproblemen.Te denken valt aan concentratieproblemen, motivatieproblemen, geheugenproblemen, dyslexie, dyscalculie en faalangst, die net zomin op den duur tot leerachterstand of onderpresteren leiden.

Leerachterstand voorkomen

Om leerachtstand te voorkomen, is het dus zaak tijdig studiehulp in te schakelen. Gelukkig hebben scholen hiervoor veelal voorzieningen getroffen. Zij hebben dan zelf huiswerkbegeleiders, remedial teachers, orthopedagogen en leerlingbegeleiders in huis om leerlingen en studenten te remediëren en psychisch te coachen.  Dit is echter niet altijd het geval. Ouders zullen dan zelf externe studiehulp, als bijles, huiswerkbegeleiding of remedial teaching moeten inschakelen.

Bijles inschakelen

Dreigt uw zoon of dochter ook een leerachterstand op te lopen? Heeft hij/zij moeite met het begrijpen van de leerstof of met het maken van het huiswerk, het leren van de proefwerken, het maken en doen van grote schoolopdrachten als (boek(verslagen en onderzoekjes? Denkt u extra ondersteuning nodig te hebben voor uw kind? Dan is er voor u de Bestebijles.com

Wij hebben deze vergelijkingstool voor u ontwikkeld om eerlijk en eenvoudig, bijles, huiswerkbegeleiding, RT of examentraining te vergelijken. Daarbij kunt u selecteren op type bijlesgever (scholier, student, docent, bijlesbureau) en locatie: aan huis, ergens anders, bij de aanbieder of online! Kies en boek zelf de bijles en bijlesleraar die het beste bij uw zoon of dochter passen!

Én zelf aan de slag

Wist u dat u zelf ook veel kunt betekenen voor uw zoon of dochter, als het gaat om het helpen met de lastige schoolvakken, so's,  proefwerken, tentamens en examens? Leest u hier wat BijlesXtra biedt aan ouders die, naast externe studieondersteuning, zelf ook aan de slag wiilen gaan om hun kind met het huiswerk te helpen!

 

Image by Freepik.com