Blog

Jouw studiekeuze, 1 mei en de Studiekeuzecheck

Heb jij je al aangemeld bij de opleiding van jouw keuze? Zo nee, dan is het zaak daar snel werk van te maken. De datum waarop jij je voor een HBO of WO opleiding aangemeld moet hebben, 1 mei, nadert immers sneller dan je denkt! Het werkt zo:

Dien je vóór of op 1 mei voor het eerst een verzoek tot inschrijving in via Studielink dan is er sprake van toelatingsrecht tot de door jou verkozen opleiding. Je moet natuurlijk wel aan de toelatingseisen van die opleidingsinstelling voldoen. En dan is er nog de Studiekeuzechek...

De Studiekeuzecheck

Als je gaat studeren, krijg jij vast te maken met de studiekeuzecheck. Bij weigering ervan, word je niet toegelaten tot de opleiding. Maar wat is de studiekeuzecheck eigenlijk?

Deze controle helpt aankomende studenten erachter te komen of de gekozen studie wel bij hem/haar past en overeenkomt met de verwachtingen. Een studiekeuzecheck kan bestaan uit een gesprek, proefstuderen of een digitale vragenlijst. Kijk op de website van de opleidingsinstelling waar je wilt studeren, voor de mogelijkheden.

Gratis studiekeuze advies

Als jij je tijdig aanmeldt, dat wil zeggen voor of op 1 mei via Studielink, dan heb je recht op een studiekeuzecheck mét studiekeuze advies. Het is dus zaak dat je je tijdig aanmeldt én dat je weet hoe de aanmeldingsprocedure van jouw opleiding werkt. Meer informatie over de studiekeuzecheck en de deadline van 1 mei vind je hier.

Doe je voordeel met deze informatie, want dat voorkomt veel ellende en verdriet. Veel succes met jouw studiecarrière!

 
© BijlesXtra