Blog

Vakantieschool onverminderd populair!

 

Vakantiescholen als lenteschool en zomerschool onverminderd populair

Vakantiescholen als de lenteschool en de zomerschool, nemen immer toe in populariteit en belangstelling. Zowel in het basisonderwijs, als in het middelbaar en hoger onderwijs. Wat is de oorzaak en wat is het nut van dit aanvullende onderwijs? U leest het hier.

Basisschool

Steeds meer basisscholen in de grote steden bieden zomerschool aan. Oorspronkelijk werden ze opgericht om kinderen met leerachterstanden een beetje op weg te helpen, maar dat is nu niet meer waar het alleen maar om gaat. Er vindt een enorme integratie plaats tijdens zomer­school. De zomerscholen verwachten veelal dat de ouders thuis de lijn doortrekken. Zo krijgen zij tips over hoe ze hun kind het beste kunnen voorlezen. 

Zomerschool in het basisonderwijs levert grote voordelen op: kinderen halen achterstanden in, raken gemotiveerd om te leren, integreren sneller én hun ouders profiteren van de kennis die hun kind opdoet!

Middelbare school

De laatste paar jaar is er sprake van een nieuwe tendens in het voortgezet onderwijs. Zomerschool wordt meer en meer naar voren gehaald naar de meivakantie: de lenteschool. Scholen willen zoveel mogelijk voorkomen dat leerlingen blijven zitten. Bijspijkeren in de meivakantie kan dat voorkomen. Het ministerie verstrekt subsidie om met lentescholen en zomerscholen zittenblijven te voorkomen en te verminderen.

De belangstelling voor vakantiescholen in het middebaar onderwijs, neemt alleen maar toe. Oorzaken hiervoor zijn o.a.: ongemotiveerde scholieren, gaming, overvolle klassen, falende lesmethoden, toetsen als de reken- en taaltoets en strengere overgangs- en slagingsnormen. Door deze factoren is de kans op doubleren aanmerkelijk verhoogd

Helaas kan niet iedere leerling zich vakantieschool permitteren. Wegens tijdgebrek of door beperkingen die ervoor gelden. Zo kun je jezelf niet opgeven, maar bepaalt de school veelal wie deel mag nemen. En je kunt slechts twee weken één vak volgen.

Wetenschappelijk onderwijs

Het nieuwe leenstelsel (2015), rekende af met het zogenaamde 'langstuderen'. Is dit de oorzaak van de toename in universitaire zomerscholen? Zij trekken immers meer studenten dan ooit.

Of is de student ambitieuzer geworden? Valt hier de link te leggen naar de krappe arbeidsmarkt en de toegenomen eisen van bedrijven aan het kennisniveau en de leerattitude van tegenwoordige 'young professional'?

In ieder geval was de zomerschool van Radboud Universiteit Nijmegen al in 2016 goed voor zo'n 602 deelnemers en Rijksuniversiteit Groningen voor 1.200 deelnemers. De klapper was wel Universiteit Utrecht met maar liefst 4.000 zomerschool studenten!

Helaas kan niet iedere student zich zomerschool veroorloven. Het kost tijd en geld. Zo betaals je voor een cursus Criminologie van twee weken al zo'n 1350,- euro (incl. logies).

Alternatief voor vakantieschool

Doe het zelf!

Voor wie de bovengenoemde zomerscholen niet bereikbaar waren, zijn gelukkig prima alternatieven. Het meest voor de hand liggend is om zelf het begrip en kennisniveau van dat lastige vak te verbeteren. De zelfstudie tools van BijlesXtra zijn hier uitermate geschikt voor: studielinks en uitlegvideo's per vak plus handige studietips. De studieplanners zijn gratis te downloaden. 

Ben je aan het blokken voor toetsen of examens? Profiteer dan van ToetsXtra, respectievelijk ExamenXtra. Gewoon lekker thuis! Wil je liever alle tools bij elkaar hebben voor jouw vak? Ga da dan naar jouw Vakportaal... wel zo makkelijk!

Steun in de rug

Ondanks alle inspanningen, kan het zijn dat een leerling of student toch hulp en coaching nodig heeft in het vak voor bepaalde vakken. Voor hen is er de handige vergelijkingstool  Bestebijles.com. In 3 stappen vind je hier zomerscholen en biijlesleraren in de buurt. Ook vind je er bijlesinstituten die zomercursussen aanbieden, vaak zelf samen te stellen en op maat.

Oftewel: voor de ijverige leerling of student is er altijd wel een weg die naar studiesucces!

 
 

© BijlesXtra

 

Image by Freepik