HUISWERKTIPS

 Huiswerktips voor ouders/verzorgers

 

Huiswerktips voor ouders, mét gratis Huiswerkplanner (download)

Hiswerktips voor ouders gezocht? Omdat u uw kind op de basisschool of middelbare school het beste gunt? Want welke ouder helpt zijn kind niet graag met het organiseren, maken en leren van het huiswerk? Immers, door alle opdrachten, toetsen, werkstukken en (boek)verslagen, kan het schoolwerk voor scholieren een titanenklus zijn! 

Gelukkig schept ú met de Huiswerktips voor ouders (mét slimme huiswerkplanner), snel orde in de chaos! U leert uw zoon of dochter het huiswerk goed te plannen. Én om hem of haar het schoolwerk zelfstandig aan te pakken met behulp van een stappenplan.

 

Tip 1  - Huiswerktips Ouders - De juiste studieplek

Zorg voor een rustige studieplek. Rustig betekent: sociale media en tv uit. De pc of laptop het liefst ook uit, tenzij die nodig zijn om het huiswerk mee te maken/leren. Uw kind zal des te meer genieten tijdens de pauzes, wanneer ze wel aan mogen. Bovendien neemt uw kind alleen stof op als de focus op het huiswerk ligt en het geconcentreerd kan leren.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Wist u overigens dat uw kind sneller aan de slag gaat als ook u zich met nuttige taken bezighoudt? Oftewel: zit u televisie te kijken of te gamen, dan kan leren voor een groot proefwerk of een examen best lastig zijn.

En een net bureau werkt ook fijn. Want als er van alles op ligt, dan leidt dat uw kind alleen maar af. Natuurlijk zorgt u voor voldoende frisse lucht voor de nodige zuurstof. De hersenen nemen de leerstof dan beter op.

Het lukt niet...

Is het te druk in uw huis om rustig te leren? Laat uw kind dan een geschikt plekje op school of in de plaatselijke bibliotheek zoeken. Kun het niet van de telefoon afblijven? Neem hem dan in bewaring totdat het huiswerk af is. Heeft uw kind ook moeite om de pc en tv uit te laten? Laat hem/haar dan in ergens zonder deze afleiders zitten. Vind uw kind het nu nóg moeilijk zich te focussen? Kijkt u dan eens samen bij onze concentratietips!

Tip 2  - Huiswerktips Ouders - Samen = beter!

Samen met uw kind het huiswerk inventariseren, plannen, overhoren en controleren; vele kinderen hebben er baat bij. Daarnaast zijn ook uw belangstelling, begrip en bemoediging belangrijk. Dat geeft uw kind zelfvertrouwen. Complimenten na een schoolprestatie mogen ook niet uitblijven, maar overdrijf het niet. Neem geen taak over, maar stimuleer uw kind zelf aan de slag te gaan. Dit stappenplan kan uw kind bij iedere taak helpen:

 1. Wat moet ik doen? (inventarisatie)
 2. Hoe ga ik het doen? Waar kijk ik eerst naar? En vervolgens...? (aanpak)
 3. Ik ga nu aan de slag! (zelfstandig werken)
 4. Ik controleer. Ben ik niets vergeten? Zie ik nog fouten? Is het werk netjes? (controle)
 

Tip 3  - Huiswerktips Ouders - Alles op z'n tijd

Maak afspraken over huiswerktijden. Het maken van huiswerk wordt zo een vaste routine. Let wel: niet alles kan opgeofferd worden voor huiswerk. Als er teveel tijd uitgaat naar huiswerk en leren, sporten, ontspanning enz. niet meer in balans zijn, is er kans dat uw kind gestrest raakt of opstandig wordt.

Noteer huiswerktijden in de huiswerkplanner. Dit geeft uw kind houvast en structuur. Probeer zelf zoveel mogelijk thuis te zijn tijdens huiswerktijden. U kunt dan helpen of overhoren als dat nodig is. Ook is het handig een eindtijd af te spreken; hiermee voorkomt u discussies. Zie Tip 4.

Tip 4  - Huiswerktips Ouders - De huiswerkplanner

 1. Bespreek met uw kind het opgegeven huiswerk voor die week en verdeel dit in stukjes over de dagen. Houd hierbij rekening met wat uw zoon of dochter aankan.
 2. Laat uw kind het verdeelde huiswerk in de huiswerkplanner zetten. Hang deze duidelijke op, zodat 'vergeten' en excuses onmogelijk worden.
 3. Laat uw kind eerst het maakwerk doen. Hierdoor komt u kind in de 'huiswerkmodus', zodat het leerwerk daarna makkelijker gaat.
 4. Is er een proefwerk te leren? Leer uw kind dan iedere dag een kwartier of half uur te leren. Dit levert meer op dan uren aaneen zwoegen.
 

Tip 5  - Huiswerktips Ouders - De proefwerkplanner

 1. Toetsen vereisen een ruime planning. Plan dus ruim voor de toets datum diverse leermomenten in. Anders zal het op het laatste moment aankomen, wat afgezien van de stress, de kwaliteit van de toets niet ten goede komt.
 2. Bespreek met uw kind de opgegeven proefwerkstof en verdeel het over de dagen en/of weken voor de proefwerkdatum. Houd rekening met wat uw zoon of dochter aankan. Laat uw kind de verdeling in de proefwerkplanner zetten. Kleine proefwerken kunnen in de huiswerkplanner, maar gebruik bij veel en grote proefwerken liever de proefwerkplanner. Hang de planner duidelijk op, zodat 'vergeten' en excuses onmogelijk worden.
 3. Zorg dat uw kind de proefwerkstof niet alleen leert, maar ook extra oefent: taaloefeningen, teksten, sommen, enz.
 4. Leer uw kind iedere dag een kwartier tot een half uur aan proefwerkvoorbereiding te besteden. Dit levert meer op, dan zwoegen op het laatste moment.
 

Tip 6  - Huiswerktips Ouders - De overzichtplanner

 1. Grote opdrachten als werkstukken, spreekbeurten, boekverslagen enz. vragen een ruime planning. Plan dus ver voor de inleverdatum diverse werkmomenten in. Anders komt het op het laatste moment aan, wat afgezien van de stress, het resultaat niet ten goede komt.
 2. Laat uw kind de inleverdatum van de opgegeven opdracht direct in de overzichtplanner noteren.
 3. Bespreek dan met uw kind de opgegeven opdracht. Wat moet er gedaan worden? Onderzoek? Een enquête? Interviews?
 4. Verdeel het overeengekomen voorbereidende werk over de weken en/of maanden voor de inleverdatum. Noteer ook deze werkmomenten in de overzichtplanner.
 5. Hang de overzichtplanner duidelijk op, zodat 'vergeten' en excuses onmogelijk worden.
 

Tip 7  - Huiswerktips Ouders - Leertechnieken

Leertechnieken kunnen uw kind helpen zich de leerstof eigen te maken. Wellicht dat u uw kind enkele kunt aanreiken:

 • Herhaling: Herhaling is een effectieve manier om iets goed in te slijpen en je eigen te maken. Dit principe is bij ieder vak toepasbaar (veel sommen, samenvattingen of teksten maken, woordjes en begrippen herhalen enz.)
 • Opschrijven: Noteren is een prima manier om datgene wat je wilt leren, te leren onthouden. Laat bijvoorbeeld uw kind vragen bij de leerstof maken en ze zelf beantwoorden. Laat uw kind de antwoorden opschrijven en ze beklijven zeker beter!
 • Samenvatting:  Het is onmogelijke om de gehele leerstof uit het lesboek te leren. Een samenvatting, die de hoofdzaken en belangrijkste bijzaken bevat, leent zich daar wel toe. 
 • Mindmap: Een mindmap is eigenlijk een samenvatting van de lesstof in schema. Vroeger werd vooral het pijltjesschema gebruikt. Tegenwoordig leren steeds meer (basis)scholen hun leerlingen de mindmap aan.
 

Tip 8  - Huiswerktips Ouders - Slim met internet!

Begrijpt uw kind de leerstof niet? Gelukkig is er op internet uitleg voor ieder schoolvak te vinden. Profiteer hiervan om uw kind inhoudelijk met zijn/haar schoolvakken en examenvakken te helpen. Wij hebben alles voor u verzameld in onze studielinks en uitlegfilmpjes!

Tip 9  - Huiswerktips Ouders - Overhoren

Overhoor de leerstof of woordjes voor SO's en proefwerken. Misschien zijn er nog andere gezinsleden die dit kunnen doen? Overhoren is namelijk een effectief middel om leerstof of woordjes te leren. Door voortdurende herhaling wordt het geleerde als het ware 'ingeslepen' in het brein. Voor woordjes zijn diverse overhoorprogramma's  beschikbaar op internet. 

Tip 10  - Controleren en evaluaeren

Het kan geen kwaad af en toe te controleren of uw kind zijn/haar huiswerk volledig maakt en leert, maar wees er voorzichtig mee. Uw kind kan het gevoel krijgen dat u hem/haar niet vertrouwt. Natuurlijk is het altijd goed om uw kind te helpen gemaakt werk of werk dat ingeleverd moet worden te controleren. Heeft uw kind niets overgeslagen? Zitten er storende fouten in het werk? Is het werk netjes en volledig?

Huiswerktips voor Ouders en Verzorgers

 i

Nieuw in onze Studieshop!

Huiswerkplanner Plus voor de beste Huiswerkplanning!

Huiswerkplanner Plus voor de perfecte Huiswerkplanning!

Wil jij het beste van het beste? Want zet jij ook alles op alles om het schooljaar te halen? Soms zijn gratis huiswerkplanners niet toereikend. Check dan in onze StudyShop de geavanceerde, geprogrammeerde Huiswerkplanner Plus. Want deze Huiswerkplanner is uitgerust met extra opties die een perfecte huiswerkplanning opleveren!

Zo krijg jij snel goed overzicht & controle over je leeractiviteiten én vrije tijd afspraken. Je kunt jouw activiteiten verdelen in kleur categorieën en ze een omschrijving meegeven: 

 • Toetsen, schoolopdrachten;
 • Alleen studeren;
 • Samen studeren & studiehulp afspraken;
 • Recreatie & Sport.

i

Centraal Invoerscherm

Via de Centrale invoer zet de planner automatisch jouw activiteiten in de juiste categoriekleur op de juiste plek. Jij herkent zo snel wat je doen moet, voor welk vak en met wie. Dat is fijn! Je ziet ook snel of de tijd die je aan studeren en aan ontspanning besteedt wel in balans is. Fantastisch! Jij hebt eindelijk controle over je huiswerk en toetsweken!

De planner is ontwikkeld door onderwijsexperts, speciaal voor jou. Kiezen voor Huiswerkplanner Plus is kiezen voor structuur en een heel jaar planning fun. Dus mis hem niet!

i

Toch studiehulp nodig?

Krijgt uw kind ondanks alle inspanningen geen grip op het mmak- en leerwerk? Aarzel dan niet om school om hulp te vragen. Vaak ondersteunen zij met huiswerklessen of huiswerk klasjes. Helpt dat ook niet? Vergelijk en boek dan snel de beste huiswerkhulp of bijles met bijlesvergelijker Bestebijles.com!