Slaag-zakregeling VMBO

 

Zó slaag jij voor het VMBO:

  • je eindcijfers samen 6 of hoger zijn.
  • het gemiddelde van je bij het centraal examen behaalde cijfers 5,5 of hoger is (met een 5,49 ben je gezakt).
  • je maximaal één 5 hebt en je overige eindcijfers 6 of hoger zijn.
  • je maximaal één 4 hebt en je overige eindcijfers 6 of hoger en minimaal één 7 of hoger zijn.
  • je voor twee vakken een 5 hebt en je overige eindcijfers 6 of hoger en minimaal één 7 of hoger zijn.
  • je voor lichamelijke opvoeding, het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en (in de gemengde en theoretische leerweg) voor het sectorwerkstuk, voldoende of goed hebt gehaald
 

Zak- en slaagregeling VMBO

Maatschappijleer

Je doet weliswaar geen centraal examen maatschappijleer 1, maar het telt wel mee in de uitslagregeling! Als je dus een compensatie-7 nodig hebt, mag die bij het vak maatschappijleer 1 staan. En als je een 3 haalt voor maatschappijleer 1, ben je gezakt.

Intrasectoraal

Het eindcijfer van het afdelingsvak of intrasectorale programma in de beroepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen wordt gerekend als twee eindcijfers.

Afsluiting leertraject

Doe je eindexamen ter afsluiting van een leerwerktraject, dan ben je geslaagd als je voor Nederlands en het beroepsgerichte programma, een 6 of hoger hebt gehaald én je voor je rekentoets bent geslaagd.

BB en KB

Bij BB en KB mag je nu een extra vak doen (bij GL/TL kon dat al) buiten de sector (bijvoorbeeld Duits bij landbouw). Dat kan dan als compensatie-7 tellen en op de cijferlijst geplaatst worden als je het nodig hebt. En je mag het weglaten als het de uitslag negatief zou beïnvloeden.

 

© BijlesXtra

Image by Freepik.com